top of page

REGULAMIN

 1. Ze względu na długą historię miejsca z pokojów i pozostałej infrastruktury Goście są zobowiązani korzystać z obiektu z szacunkiem. 

 2. Gości obowiązuje zakaz urządzania głośnych imprez. 

 3. Goście powinni wzajemnie szanować swoją przestrzeń i siebie nawzajem. 

 4. W kuchni Goście mogą przygotować mały posiłek na śniadanie. Na obiad rekomendujemy korzystać z lokalnej kuchni, którą oferują pobliskie restauracje. 

 5. Na parterze znajduje się narciarnia, która pozostaje do dyspozycji Gości oraz miejsce do składowania odpadów posegregowanych. 

 6. Za ręczniki należy zapłacić 5 zł w momencie dokonywania rezerwacji.

 7. Wymeldowania należy dokonać do godz. 11.00

 8. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

 9. Osoby niezameldowane w Istebna 401 lub Istebna 715 mogą gościnnie przebywać w obiekcie od godziny 7:00 do godziny 22:00.

 10. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie domu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

 11. Goście ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w domu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 12. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyciągnąć kartę z czytnika, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

 13. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, właściciel obiektu przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy

 14. W domu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 15. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1 100 złotych. W przypadku uruchomienia alarmu przeciwpożarowego kara grzywny wynosi od 5000 zł.

 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 17. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) przez Istebna 401 oraz Istebna 715 z siedzibą w Istebnej 401 i Istebnej 715. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

 18. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

 19. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, właściciele mają prawo do natychmiastowego wykwaterowania Gościa, po wcześniejszym uregulowaniu zamówionych przez Gościa świadczeń oraz pokryciu ewentualnych uszkodzeń powstałych na terenie obiektu z jego winy.

 20. Rozpoczęcie pobytu w domu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.

 21. Cena może różnić się w zależności od planowanej daty przyjazdu, tj święta, długie weekendy, wakacje, itp.

bottom of page